Skip to content

ANBI

Voor onze ANBI registratie zijn wij verplicht de volgende zaken op onze site te publiceren.

Naam: Christelijke Arbeiders Partij (CAP de Dorpspartij)
RISN: 8318773
Postadres: NIEUWE SCHANS 66, 3751 BD BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Doelstelling en beleidsplan volgens statuten:
GRONDSLAG / DOEL.
Artikel 3.
1.
De grondslag is de Bijbel ofwel de Heilige Schrift.
2.
De vereniging heeft ten doel het – in politiek verband – actief opkomen voor het
algemeen belang en het welzijn van de gemeente Bunschoten en haar inwoners,
door:
a.
de gemeentelijke politiek, op welk terrein ook gelegen in overeenstemming te
brengen met de beginselen en opvattingen van de Christelijke Arbeiders Partij.
b.
voorts rekening houdend met het onder a. van dit artikel genoemde, dienen van
het openbaar belang.
c.
het krachtig bevorderen en in stand houden van de sociale woningbouw, alsmede
het bevorderen van het eigen woningbezit.
d.
het aantrekken en in stand houden van werkgelegenheid
e.
het krachtig tegengaan van vervuiling van water, bodem en lucht.
f.
het bevorderen van sociale en maatschappelijke belangen van werknemers en
anderen
g.
het bevorderen van cultuur en sport.
h.
het bevorderen van goede gezondheidszorg.
i.
het bevorderen van Protestants Christelijk onderwijs.
j.
het toezien op en het bevorderen van het op verantwoorde wijze besteden van
gemeenschapsgelden.
3.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door zo mogelijk deel te
nemen aan het bestuur van de gemeente Bunschoten.

Bestuurders en Raadsleden: zie het menu boven aan de pagina, onder Wie zijn wij

Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid voor leden of bestuursleden van de CAP

Actueel verslag: zie de nieuwsitems op de site www.capbunschoten.nl

Financiële verantwoording: Balans CAP 311223 scan