Algemene ledenvergadering wordt verzet naar 30 april 2019 !

Vooruitlopend op een nieuwe uitnodiging die aan de leden zal worden verzonden, laat het bestuur weten dat de geplande algemene ledenvergadering van 16 april aanstaande geen doorgang kan vonden. Door een misverstand blijkt de zaal van de postduivenvereniging tweemaal te zijn verhuurd en alles afwegende moet de CAP nu wijken voor de LOS die dezelfde avond ook vergadert. 

De algemene ledenvergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 30 april 2019. Aanvang 20:00 u.

Onze welgemeende excuses voor deze gang van zaken.