Wie kunt ‘t nie alleen !

In deze coronatijden is het nog elke dag actueel: samen sterk tegen corona! Zoals u natuurlijk weet staat de CAP voor het gebruik van het “Nedersaksisch”! De taal waartoe ook onze plaatselijk zogenaamd “dialect”¬† toebehoort, maar dus een taal is, is al eeuwenoud. In deze spannende coronatijden¬† is nu het wereldnummer “You’ll never walk alone” […]