Grondwater en houten palen

Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is op 9 oktober 2019 beschikking verleend aan de Gemeente Bunschoten-Spakenburg in het kader van Waterwet, voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem ter plaatse van de nieuwbouw van de MFA Calvijnschool, Prinses Irenestraat 8a/8b te Bunschoten-Spakenburg. Het […]