Algemene ledenvergadering CAP 16 april 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CAP, dinsdag 16 april 2019 Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13.  Aanvang: 20:00 uur. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 17 april 2018 Verslag kascontrolecommissie Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester Koffiepauze […]