Welles – Nietes Westdijk

Graag verwijzen we naar het uitstekende interview van Maarten van der Molen van RTV Bunschoten met ex-CAP-raadslid Pieter de Vos (die het balletje vorig jaar aan het rollen bracht) inzake de milieuverontreiniging van de Westdijk met zwaar vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG). Klik op de link en laat u bijpraten […]

Oppositie wil extra raadsvergadering

Naar aanleiding van de milieuverontreiniging van de Westdijk door middel van zogenaamd thermisch gereinigde grond, hebben de CAP, VVD en SGP op 26 juli jongstleden schriftelijk de griffier van de gemeente Bunschoten verzocht om de voorzitter van de raad te vragen een extra raadsvergadering te organiseren. Echter: vanwege de vakantieperiode […]

“We hebben de grond gecontroleerd”

Het dossier milieuverontreiniging Westdijk wordt steeds dikker. “We hebben de grond gecontroleerd”, aldus de gemeente Bunschoten. Bij nader inzien blijkt dat niet de zogenaamd “thermisch gereinigde grond” is gecontroleerd, maar dat alleen de papierwinkel, de certificaten, zijn gecontroleerd. Zoals we al eerder berichtten: vertrouwen is goed, maar controle was veel beter […]

Gezondheidsrisico’s Westdijk

De GGD regio Utrecht concludeert n.a.v. de zwaar verontreinigde Westdijk: “Op dit moment lijkt het directe contact met de verontreinigde grond of neergeslagen zouten de enige mogelijk relevante blootstellingsroute. Gezien de locatie van de verontreiniging verwacht de GGD geen langdurige (jarenlange, dagelijkse) blootstelling. De gezondheidsrisico’s zijn daarmee waarschijnlijk beperkt. Daarentegen […]

Aannemer had vrije hand.

De ernstige vervuiling van de met “thermisch gereinigde grond” opgehoogde en verstrekte Westdijk is een gigantisch probleem. Voor het Waterschap, maar ook RUD en gemeente geldt hier: Vertrouwen is goed maar controle is beter.  Beluister de heemraad in onderstaand interview met Maarten van der Molen van RTV Bunschoten.