Welles – Nietes Westdijk

Graag verwijzen we naar het uitstekende interview van Maarten van der Molen van RTV Bunschoten met ex-CAP-raadslid Pieter de Vos (die het balletje vorig jaar aan het rollen bracht) inzake de milieuverontreiniging van de Westdijk met zwaar vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG). Klik op de link en laat u bijpraten over de Westdijk en de […]

Oppositie wil extra raadsvergadering

Naar aanleiding van de milieuverontreiniging van de Westdijk door middel van zogenaamd thermisch gereinigde grond, hebben de CAP, VVD en SGP op 26 juli jongstleden schriftelijk de griffier van de gemeente Bunschoten verzocht om de voorzitter van de raad te vragen een extra raadsvergadering te organiseren. Echter: vanwege de vakantieperiode is de griffie tot 7 […]

“We hebben de grond gecontroleerd”

Het dossier milieuverontreiniging Westdijk wordt steeds dikker. “We hebben de grond gecontroleerd”, aldus de gemeente Bunschoten. Bij nader inzien blijkt dat niet de zogenaamd “thermisch gereinigde grond” is gecontroleerd, maar dat alleen de papierwinkel, de certificaten, zijn gecontroleerd. Zoals we al eerder berichtten: vertrouwen is goed, maar controle was veel beter geweest! Het artikel uit de […]

Wat de gemeente en het Waterschap meldden

Voor de volledigheid melden we u ook maar even hoe het spel afgelopen 24 juli 2017 op de wagen kwam. Hoewel men verschillende rollen heeft in deze kwestie, hebben gemeente en waterschap gekozen samen op te trekken. Lees de mededeling van de gemeente aan de gemeenteraad en het persbericht van het waterschap. Schriftelijke mededeling (1061799) Persbericht […]

Gezondheidsrisico’s Westdijk

De GGD regio Utrecht concludeert n.a.v. de zwaar verontreinigde Westdijk: “Op dit moment lijkt het directe contact met de verontreinigde grond of neergeslagen zouten de enige mogelijk relevante blootstellingsroute. Gezien de locatie van de verontreiniging verwacht de GGD geen langdurige (jarenlange, dagelijkse) blootstelling. De gezondheidsrisico’s zijn daarmee waarschijnlijk beperkt. Daarentegen is het wenselijk om elke […]

De conclusies onderzoeksrapport Westdijk

Laat het even goed tot u doordringen: (TGG = thermisch gereinigde grond) Op basis van de opgegeven 75.139 m3 aangebrachte TGG tijdens de dijkversteviging, worden de totale potentieel uitspoelbare fracties geschat op 612,9 ton sulfaat, 197,5 ton natrium, 68,1 ton chloride, 368,7 ton calcium, 30,4 ton kalium. Voor enkele zware metalen komt dit totaal op […]

Aannemer had vrije hand.

De ernstige vervuiling van de met “thermisch gereinigde grond” opgehoogde en verstrekte Westdijk is een gigantisch probleem. Voor het Waterschap, maar ook RUD en gemeente geldt hier: Vertrouwen is goed maar controle is beter.  Beluister de heemraad in onderstaand interview met Maarten van der Molen van RTV Bunschoten.

Herstel Rita van de Groep vordert langzaam maar gestaag.

Beste lezers, Hierbij even een kort bericht over de stand van zaken m.b.t. mijn gezondheidssituatie. Na weken van ziekenhuisopname en verblijf op de intensief care ben ik momenteel thuis. Met behulp van onder andere de verpleegkundigen van thuiszorg is er thuis verpleging en verzorging. Er wordt getracht nog dit jaar een hersteloperatie uit te voeren. […]