CAP motie Tiny Housing aangenomen – lees en informeer jezelf

Op donderdag 29 juni nam de gemeenteraad van Bunschoten unaniem de CAP-motie Tiny Housing ¬†aan luidende: “De gemeenteraad van Bunschoten, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, overwegende / constaterende dat : het voor alleenstaanden vrijwel onmogelijk is een woning aan te schaffen; de woningnood onder jongeren en alleenstaanden hoog is; de betaalbaarheid van woningen […]