Rita weer thuis – Dirk beëdigd als haar tijdelijke vervanger

Verheugend nieuws! Onze fractieleidster Rita van de Groep is na een langdurig ziekenhuisverblijf thuis gekomen, waar zij nu verder zal worden verpleegd en mag aansterken. Vanwege haar ziekte is haar tijdelijk ontslag verleend door de burgemeester van haar raadswerkzaamheden. Gisteren (9 maart) is Dirk Koelewijn als haar tijdelijke vervanger beëdigd.

Algemene ledenvergadering CAP

Op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20:00 uur, zal in het clubgebouw van P.V. Ons Genoegen, Pr. Johan Frisostraat 13, de algemene ledenvergadering gehouden worden. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 26 april 2016 Verslag kascontrolecommissie. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie\ Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester Jaaroverzicht / […]