Bijdrage van de CAP op de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli 2015

Rita van de Groep:   Meneer de voorzitter,   We spreken vandaag met elkaar over de kadernota 2016. Wij ervaren het als een voorrecht om in een democratische bestel te leven met normen en waarden gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg voor ouderen en zwakkeren, onvoorwaardelijke inzet, ruimte voor ontwikkeling, zorg voor onze […]