Excuses De Bunschoter geaccepteerd

Na het plaatsen van ons Ingezonden in de editie van 15 mei 2015 en de reactie / excuses van de (hoofd)redactie is onzerzijds de lucht geklaard. Dank aan de Bunschoter voor het op waarde schatten van ons Ingezonden. Terecht, maar daarvoor ook respect..

Reactie op de krant van 1 en 8 mei

Ingezonden Aan de (hoofd)redactie van De Bunschoter, Als voorzitter van de CAP werd ik op vrijdag 1 mei jongstleden onaangenaam verrast door een artikel op de voorpagina van De Bunschoter. De kop in Telegraaf-chocoladeletters luidde: CAP krijgt in 2016 nieuwe naam. Het artikel ging verder over de resultaten van onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van maart […]

Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld. Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd. De […]