Algemene ledenvergadering CAP 16 april 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CAP, dinsdag 16 april 2019 Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13.  Aanvang: 20:00 uur. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 17 april 2018 Verslag kascontrolecommissie Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester Koffiepauze […]

2019 – Dat dus en nog veel meer…

Dat er in 2019 eindelijk betaalbaar gebouwd / gewoond kan worden. Dat het college de allerbelabberdste uitvoering van het afvalbeleid definitief de nek omdraait. Dat het college de raad voortaan serieus gaat nemen. Dat de stankoverlast van de biogasfabriek definitief een halt wordt toegeroepen. Dat dus en nog veel meer… […]

Volksdansgroep uitgerangeerd…

Niet alles (hoewel men heel onderscheidend en professioneel bezig is) wat Dynamisch Spakenburg teweeg brengt kan onze goedkeuring wegdragen. We zijn van mening dat de organisatie achter de Spakenburgse dagen zich vergist door min of meer afscheid te nemen van de vrijwilligers van de dames van onze plaatselijke volksdansgroep. Ons […]

Coalitieakkoord gebakken lucht!

In De Bunschoter van 1 juni 2018 laat ex-wethouder Menno Nagel (CDA) weten dat met name de VVD gebakken lucht aan de kiezers heeft verkocht, zeker als het om het (ook volgens de CAP) slecht in- en uitgevoerde afvalbeleid gaat. Een punt waar ook de VVD  4 jaar lang een […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 11